เว็บทะเบียน             รายชื่อ นศ.ลงทะเบียน             ระบบขอเอกสารออนไลน์ ระบบขอคำปรึกษาด้วยเสียง
    แจ้งเว็บสารสนเทศนักศึกษาใหม่
    https://sis.rmutsv.ac.th/sis/
    -
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
ระดับปริญญาตรี สงขลา
ชื่อผู้ใช้งาน (s1554041700XX)
รหัสผ่าน